Ingres Prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ

Ingres Prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ


8 listopada 2021 roku w sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie-Płaszowie miał miejsce ingres nowego Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Sławomira Knopika SCJ.

Wraz z nim swoją posługę na rzecz dobra całej naszej sercańskiej rodziny rozpoczął także zarząd prowincji: ks. Witold Januś SCJ – wikariusz prowincjalny; ks. Marek Borzęcki – II radny prowincjalny; ks. Stanisław Gruca SCJ – III radny prowincjalny; ks. Włodzimierz Płatek SCJ – IV radny prowincjalny.

Podczas wspólnie koncelebrowanej Eucharystii nie zabrakło także słów wdzięczności wobec ustępującego Prowincjała – ks. Wiesława Święcha SCJ, oraz wobec jego najbliższych współpracowników. Jak zaznaczył ks. Prowincjał Sławomir Knopik SCJ, był to czas „pięknego przykładu służby, zrozumienia, braterskiej bliskości i rozwoju naszej Prowincji”.

Wdzięczność ma jednak to do siebie, że prosi o więcej… Dlatego też, świadomy współczesnej obojętności, zwątpienia, odstępstwa od wiary, a także kryzysów i odejść z kapłaństwa, nowo mianowany Prowincjał prosił nas w homilii o ponowne zanurzenie się w źródle duchowości Założyciela i naszej Regule Życia oraz o powrót do początku powołania i do pierwotnej gorliwości, które uzdalniają nas do porzucenia wszystkiego dla Jezusa.

By tak się stało, na zakończenie mszy świętej ks. Prowincjał zwrócił się w ufnej modlitwie do św. Józefa, szczególnego Patrona naszego Zgromadzenia. 

Ingres Prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ (8 XI 2021)

Zobacz także

Akolitat Dzmitrego Prystupy

07 października 2016

Akolitat Dzmitrego Prystu...

Wakacje dla dzieci w Postawach (Białoruś)

05 września 2019

Wakacje dla dzieci w Post...

Wiosenne Sympozjum Biblijne KUL

22 marca 2022

Wiosenne Sympozjum Biblij...

Modlitwa o urodzaje

27 maja 2022

Modlitwa o urodzaje

"Komunikacja w rodzinie – wychowanie dzieci"

05 września 2022

"Komunikacja w rodzinie –...

"Powstań i świeć"

06 października 2022

"Powstań i świeć"